Presentació .

La col·laboració entre les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró comença pràcticament des del propi naixement de l’Ateneu Pere Mascaró el setembre del 2010. L’organització de conferències i debats conjunts ha sigut una constant, així com de jornades i sobre tot la participació en l’edició i distribució de l’Altra Mirada, tasca de la qual se n’encarrega un Consell de Redacció format per companys i companyes de les dues fundacions des del número 14 de la revista.

Aquesta activitat conjunta va portar al convenciment que era absolutament necessari sumar esforços i potenciar sinergies comunes per donar un bot qualitatiu en la construcció d’un instrument que donés continuïtat a la feina feta fins aleshores per cada una de les dues fundacions i que fos capaç d’afrontar els reptes que el present i el futur del País ens demandaven.

Amb el convenciment que no tenia cap sentit que dues fundacions que tenen els mateixos objectius i se situen dins l’espai polític i social de l’esquerra, de l’ecologisme, del feminisme i del sobiranisme no unifiquessin els seus esforços amb el convenciment que la unió de recursos humans, econòmics i materials suposaria més una multiplicació que una simple suma.

Els membres de les dues fundacions Antoni Marimon, Pere Sampol, Damià Pons, Lila Thomas, Miquel Rosselló i Josep Valero, treballen i consensuen un protocol de col·laboració.

La idea central d’aquest protocol se resumeix en el següent paràgraf: “el nostre País necessita impulsar “laboratoris d’idees”, que amb solvència i criteri sàpiguen afrontar l’anàlisi de la nostra pròpia realitat, avaluar les experiències que tant des de les institucions democràtiques progressistes com des de la societat civil es posin en marxa, aportar idees noves per construir projectes alternatius i abordar a fons la formació de quadres per construir i mantenir una societat futura”.

El protocol de col·laboració entre les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró se signa a la primera reunió del Consell de les Fundacions el dia 7 d’abril del 2016 per part d’Antoni Marimon com a President de la Fundació Emili Darder i de Miquel Rosselló, President de l’Ateneu Pere Mascaró.

ProtocolCol-laboracioFundacions