Constitució de les Fundacions Darder-Mascaró

Constitució de les Fundacions Darder-Mascaró

El protocol de col·laboració entre les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró se signa a la primera reunió del Consell de les Fundacions el dia 7 d’abril del 2016 per part d’Antoni Marimon com a President de la Fundació Emili Darder i de Miquel Rosselló, President de l’Ateneu Pere Mascaró.

Aquest primer curs de treball conjunt suposa un impuls seriós per la feina de les Fundacions que no tan sols guanya en producció de projectes de feina sinó i sobretot en ampliar els sectors a qui s’arriba, millora la relació i coordinació amb molts de col·lectius i s’incrementa el suport de noves persones i col·lectius.

Transcorregut aquest primer curs amb un balanç pensem que positiu, del que donem complida compta a la Memòria del Curs 2016 – 2017, volem iniciar una nova fase que suposi un bot qualitatiu per millorar de forma significativa l’eficiència i la repercussió pública dels treballs i objectius de les fundacions.

En primer lloc i seguint la proposta del Pla de Comunicació, elaborat per Alex Moll i Tona Pou i aprovat pel Consell de les Fundacions, es decideix un nom que identifiqui la unió de les dues fundacions i que faciliti la imatge del nou col·lectiu.

Partint del nom escollit: Fundacions Darder–Mascaró, de la nova imatge i de la unificació dels instruments de comunicació (web, twitter, facebook..) que ha construït l’àrea de comunicació, coordinada per Tona Pou, volem encarar aquesta nova etapa per què suposi alhora una continuïtat en la feina feta fins ara i també un impuls a totes les àrees i espais de feina i sobretot una major projecció pública. Volem arribar a segments de la població als que fins ara no hem arribat.

El 12 de juliol (2017) es va presentar, en els jardins de Can Alcover de Palma, la nova entitat “Fundacions Darder-Mascaró”, juntament amb la memòria del curs 2016-17 i el pla de feina per al curs 2016-17.

Acte de presentació de les Fundacions Darder-Mascaró:

http://fundacionsdardermascaro.cat/activitats/article/presentacio-de-fundacions-darder-mascaro

Funcionament i organització:

Les fundacions Darder – Mascaró funciona mitjançant una triple estructura:

- Consell de les Fundacions
- Secretariat
- Àrees de Treball

- El Consell de les Fundacions és l’organ rector superior. És l’organ de decisió i direcció de les activitats pròpies de les Fundacions.
Actualment està constituït per: Antoni Marimon, Miquel Rosselló, Lila Thomàs, Josep Valero, Joan Colom, Antoni Verger, Salvador Colomer, David Jordi, Pilar Arnau, Àlex Moll, Maria Antònia Carbonero, Jaume Ribas, Catalina Bover, Biel Mayol, Biel Pérez, Maria Salleras, Antoni Llompart, Tomeu Carrió, Miquel Àngel Llauger, Antoni Lluís Trobat, Xisca Mir i Bernat Aguiló, així com els companys i companyes coordinadors d’una àrea o espai de treball, en cas de que no figuri a la relació anterior.

- El Secretariat tècnic és l’òrgan que organitza, temporalitza i executa, quotidianament les activitats de les Fundacions acordades pel seu Consell. Es reuneix setmanalment i està constituït per: Lila Thomàs, Antoni Ramis, Josep Valero, Miquel Rosselló, Tona Pou, Miquel Gallardo i David Abril.

- Les àrees d’activitat, espais i relacions amb altres entitats són:

Àrea d’administració, organització i funcionament.
Àrea de comunicació.
Mitjans de comunicació i xarxes socials
L’Altra Mirada (revista npròpia de les Fundacions Darder-Mascaró)
Publicacions.
Àrea de debat i divulgació.
Àrea de Formació. Escola Oberta Ciutadana (EOC)
Àrea d’anàlisi de la realitat i elaboració d’alternatives.
Espai per la renovació i enfortiment del sindicalisme de classe.
Espai d’història
Espai de construcció nacional i sobirania.
Àrea de relacions socio - polítiques amb altres entitats.
Fundacions dels pobles de l’estat espanyol
Grup Blanquerna, Fundació Irla, Gadeso.
Relacions amb la UIB.
Presència activa a les entitats de les que l’Ateneu és membre com:
Uneix-te per un bon finançament
Centre de recerca i difusió de la lluita democràtica.
Plataforma contra el TTIP
Comissió 24 de febrer
Plataforma 31D
Plataforma per un finançament just.
Col·lectiu Alternatives
Grup Renda Bàsica.
Habitatge col·laboratiu.
Mercat Social Illes Balears
Fiare Banca Ètica

Memoria2016-17
Pla2017-18