Sostenibilitat i equitat: Un millor futur per a tots

L’Informe sobre el desenvolupament humà 2011, publicat el 2 novembre
2011, afirma que els urgents desafiaments globals de sostenibilitat i
equitat s’han de tractar de forma conjunta i, alhora, identifica aquelles
polítiques a nacionals i globals que podrien donar un impuls a la
consecució d’aquests objectius vinculats.

PDF - 27.2 kio
documento6.pdf