Un interessant informe de la Fundació 1º de Mayo que, entre altres coses, demostra la incapacitat d’autofinançament de l’Església Catòlica i la ingent ajuda que rep de l’Estat. Es desmenteix que aquest suport econòmic sigui majoritàriament per a finalitats assistencials. El major finançament públic és per a finalitats nítidament pastorals.

PDF - 19.9 kio
documento2.pdf