PLA ESTRÀTEGIC

Aquí teniu el Pla Estratègic aprovat per l’Assemblea Oberta del 8 de juliol del 2015