Ressenya del llibre ““Cinco ensayos sobre la crisis y sus consecuencias para el estado de bienestar” de Josep Maria Bricall.

Ferran Navinés

El passat mes de gener s’ha publicat el llibre del professor Josep Maria Bricall titulat “Cinco ensayos sobre la crisis y sus consecuencias para el estado de bienestar”, publicat per l’editorial RBA Libros, SA., Barcelona (2013). Aquests cinc assaigs tracten de l’Estat de benestar i la crisi dels anys setanta, de la transformació del sistema financer, de les interpretacions sobre la crisis iniciada en 2007, dels desequilibris territorials durant la crisi, i sobre els problemes de la moneda europea.

Presentem a continuació una ressenya dels principals punts tractats en cadascun dels cinc assaigs indicats.

Documents adjunts