Ferran Navinés

El passat mes de gener s’ha publicat el llibre del professor Josep Maria Bricall titulat “Cinco ensayos sobre la crisis y sus consecuencias para el estado de bienestar”, publicat per l’editorial RBA Libros, SA., Barcelona (2013). Aquests cinc assaigs tracten de l’Estat de benestar i la crisi dels anys setanta, de la transformació del sistema financer, de les interpretacions sobre la crisis iniciada en 2007, dels desequilibris territorials durant la crisi, i sobre els problemes de la moneda europea.

Presentem a continuació una ressenya dels principals punts tractats en cadascun dels cinc assaigs indicats.

PDF - 135.3 kio
Ressenya de "Cinco ensayos sobre la crisis y (...)