Ferran Navinés, economista, ens analitza un llibre que ens dóna llum sobre la realitat actual: des de determinar les característiques diferencials de la crisi actual i explicar l’hegemonia dels mercats financers i el Mite del mercat, a l’exposició d’una possible (i necessària) reforma del sistema financer.

"Las torres de la arrogancia. Política y mercados después de la tormenta."
Xosé Carlos Arias i Antón Costas. Edit. Ariel, 2011

PDF - 54.1 kio
Comentari. Las torres de la arrogancia