Despotismes democràtics

Hem d’apostar fermament per una democràcia contrahegemònica
(participativa, redistributiva, intercultural i paritària) que sigui capaç, entre
altres coses, de combatre els poders i les relacions despòtiques que ens
envolten”
diu Antoni Jesús Aguiló en aquest article`publicat originalment
a www.gadeso.org

Documents adjunts