POLÍTICA DE PRIVACITAT EN XARXES SOCIALS
De conformitat amb el que estableixen la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de
caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç
electrònic (LSSI-CE), FUNDACIO ATENEU PERE MASCARO informa els usuaris que ha creat un perfil a
la/les xarxa/es social/s Facebook, amb la finalitat principal de donar publicitat als seus productes i serveis.
Dades de FUNDACIO ATENEU PERE MASCARO:

 • NIF: G57792798
 • ADREÇA POSTAL: GENERAL RIERA 3, 10A, 07003, PALMA DE MALLORCA (ILLES
 • BALEARS)
 • ADREÇA ELECTRÒNICA: ATENEUPEREMASCARO@GMAIL.COM

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per FUNDACIO
ATENEU PERE MASCARO, mostrant així interès en la informació que aquesta doni a conèixer a la xarxa.
En unir-se a la nostra pàgina, l’usuari ens atorga el seu consentiment per al tractament de les dades
personals publicades al seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la mateixa xarxa social, així com
configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

FUNDACIO ATENEU PERE MASCARO tracta i té accés a la informació pública de l’usuari, especialment
el seu nom de contacte. Aquestes dades només s’utilitzen a dins de la mateixa xarxa social i no
s’incorporen a cap sistema de tractament.

Drets dels interessats

Pel que fa als drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al
tractament de les vostres dades de caràcter personal, dels quals disposeu i que podeu exercir davant de
FUNDACIO ATENEU PERE MASCARO, d’acord amb el RGPD, cal que tingueu en compte els matisos
següents:

 • Dret d’accés: és el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal concretes i sobre el tractament que se n’hagi fet o se’n faci, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions que se n’hagin fet o es prevegi fer-ne.
 • Dret de rectificació: és el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Aquest dret només es pot satisfer amb relació a aquella informació que es trobi sota el control de FUNDACIO ATENEU PERE MASCARO; per exemple, es poden eliminar comentaris publicats a la mateixa pàgina i imatges o continguts web en què apareguin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la limitació del tractament: és el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes en origen pel responsable del tractament.
 • Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, llevat del que estableixin el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de conservar-les, dintre del termini i en la forma escaients.
 • Dret de portabilitat: és el dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret d’oposició: és el dret que té l’usuari a exigir que FUNDACIO ATENEU PERE MASCARO no tracti les seves dades de caràcter personal o que posi fi al tractament que en faci.

FUNDACIO ATENEU PERE MASCARO porta a terme les actuacions següents:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de l’usuari de tota la informació ja publicada a la pàgina de FUNDACIO ATENEU PERE MASCARO.
 • Enviament de missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publiquin al perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-lo i
restringir amb qui comparteix les seves connexions; per fer-ho, cal que accedeixi a la seva configuració de
privacitat.

Publicacions
Un cop s’hagi unit a la pàgina de FUNDACIO ATENEU PERE MASCARO, l’usuari podrà publicar-hi
comentaris, enllaços, imatges o fotografies i qualsevol altre tipus de contingut multimèdia que admeti la
xarxa social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests materials, gaudir dels drets d’autor i
de propietat intel·lectual corresponents o disposar del consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix
expressament qualsevol publicació a la pàgina, sigui del tipus que sigui (textos, gràfics, fotografies,
vídeos, etc.), que atempti o pugui atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum i/o que
infringeixi, violi o vulneri els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la llei. En
aquests casos, FUNDACIO ATENEU PERE MASCARO es reserva el dret de retirar immediatament el
contingut i de sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.
FUNDACIO ATENEU PERE MASCARO no es fa responsable dels continguts que lliurement publiqui
l’usuari.

L’usuari ha de tenir present que els altres usuaris tindran coneixement de les seves publicacions, per la
qual cosa ell mateix és el responsable principal de la seva privacitat.
Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament
per FUNDACIO ATENEU PERE MASCARO, però sí que romandran a la xarxa social.

Concursos i promocions
FUNDACIO ATENEU PERE MASCARO es reserva el dret d’organitzar concursos i promocions, en els
quals podran participar tots els usuaris units a la seva pàgina. Les bases de cadascuna d’aquestes
accions, quan per dur-les a terme s’utilitzi la plataforma de la xarxa social, es publicaran a la mateixa
xarxa, complint sempre els requisits establerts en la LSSI-CE i en qualsevol altra norma que hi sigui
aplicable.

La xarxa social no patrocina, avala ni administra de cap manera cap de les nostres promocions ni hi està
associada.

Publicitat

FUNDACIO ATENEU PERE MASCARO fa servir la xarxa social per donar publicitat als seus productes i
serveis. En tot cas, si decideix tractar les dades de contacte de l’usuari per dur a terme accions directes
de prospecció comercial, ho farà sempre d’acord amb les exigències legals del RGPD i de la LSSI-CE.
No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de FUNDACIO ATENEU PERE
MASCARO perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.
Tot seguit facilitem l’enllaç a la política de privacitat de les xarxes socials:
• Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation