El proppassat dimecres 26 de novembre, el senyor Miquel Rosselló, president de la Fundació Ateneu Pere Mascaró, i el doctor Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears, varen signar un acord de col·laboració entre la Fundació Ateneu Pere Mascaró i la UIB.

Aquest acord s’estableix per desenvolupar programes de col·laboració i d’estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d’estudiants, divulgació i investigació, en els termes que s’acordin de forma específica, i tot altre tipus de formació que pugui tenir un interès social.

També hi assistiren el senyor Josep Valero, de la Fundació Ateneu Pere Mascaró, i la doctora Margalida Payeras, vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat.