Vos presentem aquesta proposta de programa d’activitats per què tingueu l’estiu per analitzar-la, fer-nos propostes de modificació o enriquir-la. Les vostres aportacions les podeu enviar a ateneu.peremascaro@gmail.com.

El programa definitiu es debatrà i aprovarà a una assemblea de l’Ateneu de la primera quinzena de setembre. Durant aquest temps esperem rebre tot tipus de suggeriments.

Salut i bon estiu !

PROPOSTA DE PROGRAMA D’ACTIVITATS PEL CURS 2012-2013

Aquests són els apartats en què dividim i presentem aquesta proposta de programa d’activitats:

Formació:

 • Continuar la formació en polítiques locals, destinada a regidors i regidores i a activistes del món local.
 • Preparar i implementar un model de curset de formació político-social per a nous activistes.
 • Organitzar la propera Escola d’Estiu d’Iniciativaverds.
 • Preparar i implementar xerrades formatives i divulgatives per desenvolupar una tasca de sensibilització sobre temes que considerem importants i estiguem en condicions de fer: Renda Bàsica, Anàlisi de la situació econòmica actual, Economies alternatives...etc.
 • Oferir els serveis de l’Ateneu com a instrument de formació als espais d’Iniciativaverds i a les organitzacions i moviments socials que ho desitgin, dins les nostres limitades possibilitats.

Anàlisi, reflexió, debat i elaboració:

a) Presentació de llibres i/o audiovisuals i els seus respectius autors:{{}}

 • Seguir organitzant la presentació de llibres i la presència d’autors que considerem interessants.
 • Suggeriments:

* Antonio Baylos. ¿ Para que sirve un sindicato?
* El caciquisme a Mallorca. Isabel Peñarrubia.
* El diccionari de partits polítics a Mallorca. Antoni Marimon
* Almudena Grandes...
* Pere Ferrer. La biografia de Joan March i L’estudi sobre el contraban a Mallorca...
* Antoni Ma Thomàs. Documental sobre els Xuetes....

b) Grups d’estudi i/o tallers de reflexió:{{}}

 • Garantir el funcionament del grup de reflexió d’economia, per què segueixi la seva tasca de reflexió i promogui: Seminaris, jornades, xerrades i elaboració de projectes de futur...
 • Promoure la creació d’un grup de Memòria Històrica. Entre altres coses podria organitzar la commemoració del 70è aniversari de la mort de Matilde Landa o el 20è aniversari de Francisca Bosch.
 • Facilitar el sorgiment d’altres grup de reflexió: (la democràcia participativa, els moviments socials a Mallorca.....)

c) Col•loquis i debats

 • Continuar organitzant les “Tertúlies de l’Ateneu”. Possibles temes a tractar:

*Perspectives de l’esquerra a Catalunya
* Què se mou a l’esquerra andalusa?
* Evolució de la primavera àrab.
* Experiències de cooperativisme i venda directa amb agricultura ecològica
* El tercer sector
* El sindicalisme a debat
* La reconstrucció de l’esquerra a Espanya
* L’educació
* L’esquerra verda de les Illes
* Les eleccions al País Basc.
* La reconstrucció de l’esquerra nacional a Galicia
*Organitzacions alternatives: economia social i solidària, consum ecològic .
* La llei electoral

d) Antígona de Sòfocles: metàfores per al S. XXI.{{}}

A proposta d’Antoni Fuster i de l’escamot de Poesia FARTDART, s’iniciarà un nou programa de debat i reflexió al voltant de l´Antígona de Sòfocles. Se tracta d’una sèrie de reflexions presentades en forma de diàleg entre dos ponents, amanida de breus escenificacions, de parts del text que projecten cap el nostre segle diverses qüestions de fons: patriarcat, estat capitalista, ecologia, democràcia, entre d’altres. Tot seguit s´ obriria el debat entre els/les assistents a l’acte.
Participarien:

Mª Victòria Secall. Escriptora. Component d’ Escamot de Poesia.
Antoni J. Fuster. Engrescador cultural. Component de FARTDART, Escamot de Poesia. I altres membres de FARTDART, a determinar.

e) Activitats relacionades amb el cine i la lectura

Els companys que tant bé han desenvolupat aquest curs “De la lletra a la imatge”, en Pep Traverso i en Pep Truyol, estudien la possibilitat d’organitzar alguna activitat el proper curs que sense ésser el mateix que aquest any puguin donar una continuïtat a la temàtica que hem tractat aquest curs.

f) Agenda de col•loquis a la part forana.{{}}

Se tractaria d’organitzar una agenda de conferències i col•loquis a distints Pobles de l’Illa, sobre temes d’interès. Seria un intent d’acostar les activitats del Ateneu a la Part forana de Mallorca.
Per fer possible aquesta activitat caldria contar amb algú al poble que es responsabilitzes de les tasques de cercar el local i fer la difusió del acte i des del Ateneu ens encarregaríem de cercar el/la conferenciant i donar tot el suport que poguéssim per garantir l’èxit de l’activitat.

Comunicació, publicacions i documentació:

 • Garantir l’aparició mensual de L’Altra Mirada
 • Continuar garantint la qualitat de la pàgina WEB
 • Participar i alimentar la pàgina WEB de l’ Institut de Triangle de Mar Blava
 • Treballar en la mesura de les nostres possibilitats un recull de documents, estudis i publicacions elaborats per Pere Mascaró, com a expressió del seu llegat i pensament crític, com a base per anar creant un fons documental, útil per les activitats de l’Ateneu.
 • En col•laboració amb l’editorial Documenta Balear promoure la coedició de publicacions d’interès mutu. (la tesi d’en Toni Aguiló, una antologia d’escrits de Pere Mascaró, materials d’en David Ginard...)
 • Estudiar la possibilitat de posar en marxa una col•lecció d’opuscles...
 • Veure la possibilitat d’editar els materials del Simposi sobre la Renda Bàsica.

Relacions de l’Ateneu amb altres entitats.

 • Seguir participant activament en el Consell de la Societat Civil de Mallorca.
 • Establir relacions amb la Fundació Gabriel Alomar.
 • Participar com a soci actiu dins la Xarxa de Renda Bàsica i organitzar el Simposi Anual d’aquesta entitat a Palma el 16 i 17 de novembre del 2012.
 • Participar com a soci a la Banca Ètica FIARE i col•laborar en la seva implantació i consolidació.
 • Fomentar el treball en xarxa de les Fundacions i entitats similars (F. Emili Darder, Gadeso, Gabriel Alomar, Grup Blanquerna...) i participar en les activitats promogudes conjuntament, com jornades i/o seminaris:

- Memòria històrica.
- Tercer espai a les Illes
- Federalisme & nacionalisme
- Alternatives econòmiques a les Illes
- Construir una alternativa al PP

 • Consolidar la col•laboració iniciada amb la Fundació Emili Darder i el Grup Blanquerna per:

* Impulsar mitjans de comunicació alternatius a Mallorca.
* Organitzar un seminari sobre “ Dialèctica entre allò local i allò global “

 • Incrementar la col•laboració amb la Fundació Nous Horitzons i entre altres coses:
  * participar en la consolidació del Institut Triangle de Mar Blava
  * Establir vincles per col•laboracions amb la Fundació Verda Europea

Funcionament

 • Constituir la Fundació.
 • Elaborar i implementar un pla de finançament a mig termini
 • Estudiar la posada en marxa d’una filmoteca.
 • Estendre la presència de l’Ateneu a Eivissa i Formentera.
 • Establir la coordinació i col•laboració amb el grup de companys de Menorca.