Divendres 22 organitzat per MÉS PER INCA, es va presentar el llibre d’en David Ginard TREBALLADORS, SINDICALISTES CLANDESTINS 1930-1950 editat per Documenta i l’Ateneu , núm 100 de la col·lecció Menjavents

El professor Miquel Pieres féu una introducció explicant l’interès de les 40 entrevistes realitzades per en David, així com recomanà la sortida del segon volum donat l’èxit d’aquest primer.

En David Ginard explicà la gènesi d’aquest projecte, la metodologia emprada i la necessària conjunció de les fonts orals i escrites per a la historiografia.

Dissabte 23 a l’Agrupació Cultural de PORRERES igualment es va presentar aquesta vegada per na Lila Thomàs en nom de l’Ateneu.
Després de les paraules d’en David Ginard hi hagué un interessant col·loqui amb el públic assistent.
Des de l’Ateneu volem agrair una vegada més la col·laboració d’ambdues entitats en aquests actes.