El proppassat 12 d’abril es varen celebrar a Can Alcover les Jornades de l’Europa dels bancs a l’Europa dels ciutadans, organitzades per la Fundació Emili Darder i l’Ateneu Pere Mascaró.

Les jornades començaren per una interessantíssima ponència del professor Ferran Navinès sobre l’actual política europea d’austeritat pública. A continuació, el professor Bernat Riutort exposà el model neo-liberal imperant a la Unió Europea i les seves possibles alternatives.

Una recent intervenció quirúrgica d’en Jaume Garau impedí la seva assistència a la Jornada.El Director de la Fundació Emili Darder, Pere Sampol va exposar la seva ponència "Balança fiscal i insularitat. La relació de Balears amb la UE". Aqusta interessant ponència forma part d’un treball que ha realitzat en Jaume Garau per encàrrec de la Fundació Emili Darder sobre les balances fiscals entre les nacions sense estat i la Unió Europea.
El nivell de les ponències fou molt alt, i el debat prou interessant. Lamentablement l’assistència de públic fou minsa.
Es publicaran properament les ponències a la pàgina web www.laltramirada.cat