El dimecres 9 de setembre tingué lloc la reunió de la Fundació Ateneu Pere Mascaró per posar en marxa el full de ruta del Pla Estratègic aprovat a l’ Assemblea del passat mes de juliol.

Iniciarem les activitats d’aquest curs amb la commemoració del cinquè aniversari de la creació de l’Ateneu, que començarem el proper 24 de setembre.

A la mateixa trobada s’aprovà establir sinergies amb la Fundació Emili Darder, per consolidar la col·laboració conjunta iniciada en la revista L’Altra mirada que ja ha arribat al número 42.

Finalment es debaté l’informe econòmic presentat pel coordinador d’activitats.