Dimecres 13 de març tingué lloc a Sa Nostra una nova edició de LA LLETRA A LA IMATGE, sobre Darwin i la revolució científica que significà la seva aportació.

El professor Miquel Catany explicà la història i la importància del descobriment d’en Darwin, seguit d’un interessantíssim debat amb el nombrós públic existent.

Després Josep Truyol presentà la pel·lícula L’Herència del vent, d’Stanley Kramer.
sobre la polèmica entre les teories creacionistes front a l’evolucionista de Darwin, encara ben actual.