Aquest cap de setmana proppassat s’ha celebrat a les Cotxeres de Sants de Barcelona, la tercera Assemblea de Fiare-Banca Etica. Des de l’any passat Fiare ja forma part de la Banca Etica Populare italiana, i agrupa els seus socis cooperativistes a la cinquena àrea d’aquesta, actualment una banca d’àmbit europeu.

El dia abans a l’Assemblea es va reunir el Consell d’Administració a Barcelona, els membres italians del qual participaren de la delegació italiana, formada per 30 persones, que assistia a l’assemblea de Sants. També hi assistí una petita delegació de portuguesos interessats en estendre aquesta experiència al seu país. Acompanyaren als més de 350 delegats i delegades d’arreu de l’Estat.

La bona notícia d’aquesta trobada és que des del mes de setembre del 2014 Fiare ja podrà actuar com una filial de la Banca Etica Populare italiana,com un banc més a l’Estat Espanyol.La seva oficina de referència estarà situada a Bilbao. També es va presentar la nova imatge corporativa.

L’assemblea va seguir amb la celebració de quatre tallers:
Economia feminista i finaces ètiques. Aproximacions i reptes
• Consum crític: alternatives per construir el Mercat Social
• Eines parabancàries: relacions amb la banca ètica
• Fiare-Banca Etica, com ens veien en 15 anys?

La conclusió de l’acte va ser la intervenció de Cristina de la Cruz, escollida com a representant de l’Àrea FIare al Comitè d’Êtica de BpE, que va exposar el reptes d’aquest comitè de cara al futur immediat.