Els passats dies 25 i 26 de maig es va celebrar a Bilbo (País Basc) la tercera reunió plenària d’aquest Fòrum, creat el desembre de 2016, per conformar un espai de debat, anàlisi, reflexió comuna i coordinació d’iniciatives entre diverses fundacions i associacions similars d’orientació sobiranista d’esquerres. Han assistit agents procedents de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Pitiüses, Euskal Herria i Galiza. Han excusat la seva participació fundacions d’Andalusia i les Illes Canàries.

En aquesta tercera reunió s’ha ratificat la necessitat de compartir visions i experiències i s’ha assumit el compromís d’intensificar el treball en comú, tant en l’àmbit d’anàlisi i perspectives estratègiques com de relació amb altres agents i acció pública. En aquest sentit, a més d’estudiar la celebració d’una nova reunió del Fòrum a la fi d’aquest 2018 a Mallorca, s’ha donat especial importància a la crítica del règim del 78 en el 40 aniversari de l’actual Constitució espanyola i, sobretot, en l’exigència cap al futur de canvis profunds que garantitzen el dret a decidir dels pobles. S’ha acordat, també, la consecució d’un secretariat tècnic permanent del fòrum.

Les fundacions participants en el Fòrum hem coincidit en la preocupació per la involució autoritària i desdemocratitzadora que s’està vivint a l’Estat Espanyol. Creiem que aquest diagnòstic revalora les referències del sobiranisme transformador enfront d’altres projectes incapaços de fer front a aquesta regressió, alguns d’ells lamentablement cada vegada més propers a les tesis del vell nacionalisme espanyol negador de la diversitat i uniformitzador.