Sobre l’adoctrinament...

Aquests dies, des dels mitjans de comunicació estatals i des del PP i la seva marca taronja es torna a parlar d’adoctrinament a les escoles catalanes, mallorquines i valencianes (molt curiós que només es digui que "s’adoctrina" en escoles on es parla català).
En tot cas, trobam interessant posar un poc de llum damunt el tema per desmuntar aquestes falsedats tan malintencionades.

1. Adoctrinar significa inculcar a algú idees, valors, formes de pensar o creences a través de l’educació i/o la propaganda (de forma no coactiva ni imposada però sí molt influent). Històricament, l’adoctrinament ha estat inculcat per les elits socials dominants per tal de garantir el control social. També han adoctrinat i adoctrinen alguns grups religiosos o ideològics extremistes.

2. En tots els casos que han sortit a premsa, especialment a diaris com El Mundo i en els casos denunciats per entitats espanyolistes o partits polítics, s’acusa d’adoctrinar a escoles o mestres que fan xerrar en català els seus alumnes, o els hi expliquen situacions sociopolítiques des d’una perspectiva catalanocèntrica, a les quals una escola no pot ser aliena. De la mateixa manera que a totes les escoles castellanes es fa xerrar en castellà als alumnes o se’ls hi explica la història i la societat des d’una perspectiva hispanocèntrica. La denúncia histriònica del diputat Rivera esgrimint un mapa on surten pintats els territoris de parla catalana, altrament denominats Països Catalans, denota ignorància i molt mala fe contra tot el que sigui diferent del seu concepte d’espanyolitat centralitzadora i uniformitzant.

3. A totes les escoles catalanes, mallorquines i valencianes, els alumnes aprenen català i castellà. A totes les escoles catalanes, mallorquines i valencianes, els alumnes aprenen que Espanya és un Estat plurilingüístic i on hi ha diversitat d’identitats. Qüestionar aquesta realitat i voler evitar que s’ensenyi a l’escola és una actitud dictatorial.

4. La pluralitat de les societats d’aquests territoris, amb gent molt diversa a nivell identitari és la mostra de que l’escola no adoctrina. Si les escoles adoctrinassin en el sentit que denuncien El Mundo, Ciudadanos i el PP, tendríem una societat molt diferent.

5. Potser sí que el sistema educatiu adoctrina per tal que la gent no es mobilitzi davant la pèrdua de drets civils i laborals que estam sofrint. Potser sí que s’està adoctrinant des dels grans mitjans de comunicació i des dels poders polítiques per tal que la gent calli davant les injustícies i perquè la immensa majoria només es mogui per defensar els seus interessos individuals i calli quan es trepitgen els interessos comuns.

6. Potser qui adoctrina són bona part de les escoles de territoris castellans, que mostren un Estat espanyol on el castellà és la llengua preponderant, on l’única identitat nacional vàlida és l’espanyola, i on de forma reiterada s’ignora la resta de realitats lingüístiques i nacionals d’un Estat que és plural. Potser per això, aquests dies, veiem la virulència de les reaccions generalitzades de bona part de l’Espanya d’arrel castellana que no admet la diversitat perquè no ha estat educada en valors plurals.