Signat protocol amb l’Ajuntament de Palma per impulsar l’economia social i solidària

Aquesta setmana, el batle de Palma, Antoni Noguera, i representants de les entitats de l’economia social i solidària han signat un protocol per a l’impuls de polítiques comunes de suport i embranzida a una altra economia “més humana, social i sostenible”, tal com expressa el document subscrit per ambdues parts i que va ser aprovat en Junta de Govern el dia 30 d’abril passat.

L’economia social i solidària és el conjunt d’iniciatives, organitzacions i activitats socioeconòmiques que es fonamenten en la democràcia i la participació en la gestió, la priorització de les necessitats humanes i el compromís a millorar la societat. Entre les entitats signants avui del Protocol amb l’Ajuntament de Palma per a l’impuls de l’economia social i solidària al nostre municipi s’hi troben Som Energia Mallorca, Ecotxe, S’Altra Senalla, Associació Fiare Illes Balears, APAEMA, Fundació Deixalles, REAS Balears, Cooperatives Agroalimentàries, Mercat Social Illes Balears i UCTAIB.

El document assumit per Cort i les entitats es basa en tres punts: en primer lloc, les polítiques de suport a les iniciatives i les empreses de l’economia social i solidària, aixó com a les seves xarxes; segon, l’impuls de polítiques de sensibilització i visibilització del sector; i finalment, accions de formació.

En Miquel Rosselló, president de les fundacions Darder-Mascaró, com a entitat sòcia de la junta del Mercat Social, va prendre part de l’acte de signatura del protocol.