La llibertat d’expressió en estat crític, una anàlisi jurídica

Des de Darder - Mascaró estam organitzant un cicle de debat sobre la crisi del ’78. Dijous que vé (03 de maig) seurem a la mateixa taula a especialistes en dret que ens ajudaran a contextualitzar i avaluar les conseqüències de les accions contra la llibertat d’expressió i ens ajudaran a trobar arguments fonamentats per defensar a nivel jurídic i social el que la nostra raó i seny ens fan veure. Segur que ens ajudaran a defensar les nostres idees i el nostre tarannà!

A la taula rodona ’La llibertat d’expressió en estat crític’ es parlarà dels aspectes penals, constitucionals i internacionals relatius a les accions que, des del govern estatal, s’estan impartint per limitar aquest dret fonamental.

Antoni Llabrés, prof. de Dret penal (Universitat de València)
Sebastià Rubí, prof. de Dret constitucional (Universitat de les Illes Balears)
Margalida Capellà, prof. de Dret internacional públic (Universitat de les Illes Balears)

​Moderarà na Francisca Mas Busquets, advocada i presidenta del Consell social de la UIB.

Ens veim dia 03 a l’Arxiu del Regne!