EL COL·LECTIU ALTERNATIVES PRESENTA ’PENSAR PER AVANÇAR’

Dilluns horabaixa es va presentar a l’Arxiu del Regne de Mallorca el document «Pensar per avançar», elaborat pel Col·lectiu Alternatives, que aborda el paper de les administracions públiques per tal de fer viables les transformacions necessàries del sector productiu illenc, en la recerca d’un horitzó d’equilibri i sostenibilitat.

El document fa una anàlisi crítica de les influències neoliberals que pesen sobre el funcionament de les nostres administracions, així com de les mancances del sector públic pel que fa a la planificació de l’economia i les eines disponibles per fer-ho. Una situació que fa que a un moment clau com l’actual, no es disposi d’una informació estadística suficient i pertinent sobre els impactes i l’evolució de la situació econòmica creuada amb variables socials i mediambientals.

Per sortir d’aquest parany, el document «Pensar per avançar» proposa dotar-se d’un model propi del que s’anomena intel·ligència institucional, amb un Sistema d’indicadors en clau de sostenibilitat (SICS) que permeti a la vegada:

- fer visibles problemes que els instruments de mesura tradicionals en economia obliden, sobretot pel que fa indicadors en matèria social i mediambiental;
- disposar d’eines acurades per a la presa de decisions en matèria de planificació econòmica;
- que la ciutadania gaudeixi d’informació acurada pel que fa a l’evolució de la societat i les polítiques en relació a la sostenibilitat.

Finalment, el document posa damunt la taula el concepte de governança i proposa a polítics i administracions que pel que fa a l’economia, actuïn més enllà de les conjuntures electorals, i situïn les propostes en matèria econòmica i productiva en un marc de transició ambiciós, que ha de ser liderat per les administracions de la mà de la participació ciutadana.

El document va ser presentat pels membres del col·lectiu Miquel Rosselló, Joan Matamales, Maria José Suasi, Celestí Alomar i Bernat Riutort

Més informació a: www.collectiualternatives.cat