Una vegada recuperat la plana web, us presentem la Memòria d’Activitats 2023 i el Pla de feina 2023-24.