La moda española en Tánger

Aquest informe és particularment interessant per la proximitat del Marroc. Una de les principals conclusions diu que: “La promesa de “desarrollo” a través de la implantación de una industria textil orientada a la exportación es una promesa incumplida en Marruecos.”

Un document de la Campanya Roba Neta

Documents adjunts