CAUSES , EFECTES I RESPOSTES A LA CRISI DE L’ESTAT SOCIAL